Zabezpieczenia i budowa kopert bezpiecznych AMERSAFE


Koperty AMERSAFE zostały zaprojektowane z myślą zabezpieczenia drogocennych przedmiotów takich jak: biżuteria, gotówka, nośniki danych, karty płatnicze i wszystkiego co dla Państwa cenne i poufne, oraz zasygnalizowania ewentualnego naruszenia zawartości przez osoby nieupoważnione w czasie transportu, bądź przechowywania, poprzez szereg zabezpieczeń.

Koperty AMERSAFE wykonywane są ze specjalnej trójwarstwowej folii typu HDPE o zgrzejnej 5 mm, wewnętrzny płat folii jest zaczerniony co uniemożliwia ich samoistne pęknięcie oraz prześwietlenie nawet w silnych promieniach światła, tak by każda próba otworzenia kopert stała się widoczna.

U góry koperty widoczna jest zielona listwa służąca do zaklejenia koperty. Jest to listwa zabezpieczająca AMERSAFE ze specjalnie opracowanym klejem, który po zamknięciu koperty uniemożliwia jej rozklejenie natomiast przy próbie otworzenia mechanicznego uwidacznia napis FRAUDE. Taśma posiada dodatkowo wprowadzone zabezpieczenie termiczne w postaci falistej czarnej linii, która przy próbie podgrzania lub oziębienia rozpływa się.


Taśma zabezpieczająca AMERSAFE


Przykład naruszenia taśmy

Każda koperta AMERSAFE posiada swój niepodważalny numer oraz kod kreskowy widoczny u dołu koperty, na zielonej taśmie zaklejającej oraz na odrywalnych kuponach u góry koperty, dzięki czemu możliwa jest pełna ewidencja kopert bezpiecznych AMERSAFE.

Koperty bezpieczne AMERSAFE posiadają w miejscach zgrzewów specjalny mikrodruk który sprawia, że niemożliwym staje się naruszenie zgrzewu bez widocznych śladów.